Wilmax Fine Porcelain Tureen 95 Oz – 2800 Ml WL-992491 / A

 5,600  4,500

England