Wilmax Fine Porcelain Tureen 95 Oz – 2800 Ml WL-992491 / A

 4,500

England