Prestige Basic Soft Grip Masher PR-54601

 950  650