Ingco 12V Lithium Battery Sprayer – CSPLI1211

 15,770

16.L Battery Sprayer
Voltage:12V
Pressure: 4BAR