Ingco 12V Lithium Battery Sprayer – CSPLI1211

 13,221

16.L Battery Sprayer
Voltage:12V
Pressure: 4BAR