Ceramic Self Draining Soap Dish for Bar Leaf Shaped Soap Dish C009B

 975