Ceramic Self Draining Soap Dish for Bar Leaf Shaped Soap Dish – C010

 975