Wilmax England Thermo Glass Tea Pot 1550 ML

 3,500  3,000