Brown Sugar – 250 gm – Surkh Shakar – سرخ شکر – لال شکر

 330