Aurora Brit Pro 2 KVA

 34,000

Aurora Brit Pro 2 KVA, 230V